virtualpopis

Vstup
Název nechat; nedávat žádné informační body

Uvod = Úvod
Přejmenovat (přidat diakritiku); informační body:
Cedule Úvod:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/
Cedule Lokality:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/lokality/

1 = Rozcestník
Přejmenovat; informační body (umístit pod obraz a pod figurínu)
Obraz:
Rekonstrukční malba bitvy u Tollense od Karola Schauera. Nejstarší doložené bitvy na evropském kontinentu. Lokalita s přesvědčivými doklady válečnictví v době bronzové. Reprodukci malby poskytl k účelům této výstavy „Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt“ v Halle.
Figurína:
Rekonstrukce podoby bojovníka z doby bronzové. http://jakoblecipracloveka.cz/

2 = Skočice
Přejmenovat; informační body:
Cedule Skočice – Hrad:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/skocice-hrad/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

Řez valem:
Odkaz na stránku s modelem situace

3 = Bechyně
Přejmenovat; informační body:
Cedule Bechyně – Zámek:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/bechyne-zamek/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

Vitrína, nad parohovou sekeru (na horní poličce, ve středu vzadu):
Parohová sekera; Odkaz na stránku s modelem

4 = Mříč
Přejmenovat; informační body:
Cedule Mříč – Dívčí Kámen:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/mric-divci-kamen/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

5 = Vrcovice
Přejmenovat; informační body:
Cedule Vrcovice – Dolní Lipice:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/vrcovice-dolni-lipice/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

Vitrína, nad žaludovitý přívěšek (na horní poličce, vepředu vlevo):
Žaludovitý přívěšek; Odkaz na stránku s modelem

Řez valem:
Odkaz na stránku s modelem situace

6 = Hradiště u Písku
Přejmenovat; informační body:
Cedule Hradiště u Písku – Hradišťský vrch:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/hradiste-u-pisku-hradistsky-vrch/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

7 = Voltýřov
Přejmenovat; informační body:
Cedule Voltýřov – Žíkovec:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/voltyrov-zikovec/

3D model hradiště:
Odkaz na stránku s modelem

8 = Další hradiště – vitríny
Přejmenovat; informační body:
Vitrína vpravo nahoře:
Nálezy ze Všemyslic – Kozího vrchu

Vitrína vpravo dole:
Nálezy z Chřešťovic – Sv. Jána.

Vitrína vlevo nahoře:
Nálezy z Milenovic – Skalky

Vitrína vlevo dole:
Nálezy z Brlohu – Žižkovo vrchu.

9 = Další hradiště – cedule
Přejmenovat; informační body:
Cedule Chřešťovice – Sv. Ján:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/chrestovice-sv-jan/

Cedule Třebanice – Velký hrádeček:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/trebanice-velky-hradecek/

Cedule Nuzice – Hradce:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/nuzice-hradce/

Cedule Všemyslice – Kozí vrch:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/vsemyslice-kozi-vrch/

Cedule Hluboká nad Vltavou – Baba:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/hluboka-nad-vltavou-baba/

Cedule Dobřejovice – Hradec:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/voltyrov-zikovec/

Cedule Brloh – Žižkův vrch:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/dobrejovice-hradec/

Vitrína, vedle bronzového dláta (velký bronz u středu vitríny):
Bronzové dláto; Odkaz na stránku s modelem

10 = Doložené aktivity – cedule
Přejmenovat; informační body:
Cedule Doložené aktivity (doprostřed mezi čtyři tabule):
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/aktivity/

Vitrína Válečnictví (umístit někam nahoru do vitríny)
Válečnictví

Elita (prostřední vitrína)
Elita

Metalurgie (vzdálená vitrína u oken)

Metalurgie

Opalice (vitrína u zdi)
Cedule Opalice
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/opalice-na-kopach/

11 – Model opevnění 1
Přejmenovat; informační body:

Model (na tu vyvýšenou černou plochu vnitřní hradby)
Model výseku opevnění hradiště Vrcovice – Dolní Lipice v měřítku 1:4
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/model/

Vitrína Válečnictví (umístit někam nahoru do vitríny)
Válečnictví

Elita (prostřední vitrína)
Elita

Opalice (vitrína u zdi)
Cedule Opalice
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/opalice-na-kopach/

12 – Model opevnění 2
Přejmenovat; informační body:

Model
Model výseku opevnění hradiště Vrcovice – Dolní Lipice v měřítku 1:4
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/model/

Elita (prostřední vitrína)
Elita

Opalice (vitrína u zdi)
Cedule Opalice
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/opalice-na-kopach/

Metalurgie (vzdálená vitrína u oken)
Metalurgie

13 = Doložené aktivity
Přejmenovat; informační body:

Vitrína Válečnictví (umístit někam nahoru do vitríny)
Válečnictví

Elita (prostřední vitrína)
Elita

Metalurgie (vzdálená vitrína u oken)
Metalurgie

Opalice (vitrína u zdi)
Cedule Opalice
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/opalice-na-kopach/

Metalurgie (vzdálená vitrína u oken)
Metalurgie

Vitrína Metalurgie (kadlub uprostřed):
Kamenný kadlub. Skočice – Hrad; Odkaz na stránku s modelem

Vitrína Elita (diskovitý předmět, vzdálenější keramika):
Diskovitý předmět. Chřešťovice – Sv. Ján; Odkaz na stránku s modelem

Vitrína Elita (chlebový idol, bližší keramika):
Chlebový idol. Bechyně – Zámek; Odkaz na stránku s modelem

14 =Obživa
Přejmenovat; informační body:
Cedule Obživa:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/aktivity/

Vitrína Obživa (tyčinkovitý předmět, horní polička vlevo):
Tyčinkovitý předmět. Vrcovice – Dolní Lipice; Odkaz na stránku s modelem

15 =Časová osa 1
Přejmenovat; informační body:
Cedule Albrechtice nad Vltavou:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/albrechtice-nad-vltavou-holy-vrch/

Pohled z okna (nad vrch Hradiště)
Hradiště u Písku – Hradišťský vrch. Pohled na hradiště.

Časová osa.

Cedule Oslov (vzdálená):
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/oslov-svata-anna/

16 =Časová osa 2
Přejmenovat; informační body:
Cedule Oslov (vzdálená):
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/oslov-svata-anna/

Časová osa.

Cedule Písecká Smoleč:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/pisecka-smolec-hradiste/

Cedule Týn nad Vltavou:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/tyn-nad-vltavou-svata-anna/

Cedule Velešín:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/velesin-kamenna-vez/

17 = Závěr
Přejmenovat; informační body:
Časová osa.

Cedule Písecká Smoleč:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/pisecka-smolec-hradiste/

Cedule Týn nad Vltavou:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/tyn-nad-vltavou-svata-anna/

Cedule Velešín:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/velesin-kamenna-vez/

Cedule Zvíkovské Podhradí:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/zvikovske-podhradi-zvikov/

Cedule Závěr:
https://www.pevnostibronzovehoveku.cz/zaver/