Model opevnění

Model v měřítku 1:4 je rekonstrukcí části prozkoumaného opevnění hradiště Vrcovice – Dolní Lipice. Ta byla zkoumána v letech 1964 a 2013. Model vychází z terénních zjištění, nálezů, různých přírodovědných analýz a také z předpokladu defenzivní funkce opevnění. Rozměry těles hradeb vycházejí z výpočtu kubatur destrukce a rozměrů zachovalé báze. Zastřešený ochoz vnitřní hradby je předpokládán na základě nálezů mazanice s otisky výpletu pocházející patrně z vrchní části hradby. Vyšší partie modelu jsou hypotetické.

Model byl pro účely výstavy stavěn od ledna do dubna 2021. Vyjma autora výstavy se na něm podíleli: Jaroslav Biehunko, Tomáš Mach, Eliška Biehunková, Mgr. Markéta Augustýnová, Ph.D., Mgr. Ondřej Baier, Bc. Libor Vobejda, Mgr. Michaela Langová, Ph.D., Barbora Kadlečíková, Mgr. Jiří Bumerl a Hana Bendová.